Mas Bertí

Vist: 4345

En un pergamí­ de l'11 de març de 1639, conservat a la Biblioteca de Catalunya per donació e Carles Toldrà, davant del notari Pere Vinyoles, Elisabet Carrió i Bertí­, esposa de Damià Malagelada, de Canet d'Adri, i en primeres núpcies de Joan Bertí­, propietari dels masos Bertí­ i Torrent, del veïnat de Fullà, ven a Salvi Vilar, pagès de dit veïnat, el dret de quitar i lluïr una terra per 40 lliures

Informació extreta de: Biblioteca de Catalunya.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)