Mas Bellsolà

Vist: 4726

El 23 d'abril de 1324, Guillema, esposa de Pere de Bellsolà d’Aiguaviva, enfranquida per l’Almoina del Pa de la seu, es fa dona pròpia de Pere de Costa, paborde de Juny de Sant Feliu de Girona, per haver entrat al mas Bellsolà. Notari Francesc Simon, de Girona.

PERGAMINS DE SANT FELIU DE GIRONA (ADG)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)