Mas Domènec

Vist: 3899

Mansum in quo habitauit Dominicus

El 9 de febrer del 1188, Adelaida de Rupià i els seus fills Bernat i Anglès fan donació a Dolça, filla i germana seva respectivament, del mas de Domènec de Vilopriu, en concepte d'herència.

(Veure també mas de Guillem Escot de Sant Pere Pescador)

Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 42

Informació extreta de: Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )