Mas Ayalrich

Vist: 4210

El 8 de gener del 1377,a Palamós, davant el notari Bernat Ramon, Pere Solà, domer de la Bisbal, procurador del bisbe Bertran de Mont-rodon, redueix a Bernat Sardina el cens de 4 migeres d’ordi que paga el mas Ayalric de Vall-llobrega a 27 sous anyals. Carta partida.

Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 4, núm. 5.(Ref.1381)

Informació extreta de:Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )