Mas Homs, de Rissec.

Vist: 849

El 7 d'octubre de 1309, Beatriu [de Cabrera], abadessa de Sant Daniel, estableix a Pere Mates i la seva esposa Ermessenda, de Sant Sadurní, del mas Homs, situat a Rissec1.

1 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 418.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)