Mas Moradell

Vist: 3840

Es troba documentata com a Mansus de Moratello.

El dia 26 de desembre de 1268, Pere Alemany, senyor de Vila-romà, ven a Ermessendis d'Anglès el mas Moradell, situat a Sant Sadurní­, pel preu de 300 sous
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 200)1.

El dia 21 de març de 1299, Ramon, fill de Berenguer de Vallfreda, de la parròquia de Sant Sadurní­, es fa home propi de l'abadessa de Sant Daniel per raó del mas Moradell d'aquest Lloc, on ha entrat.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 337)1.

El 25 d'abril de 1303, Maimó de Moratell i la seva filla Ramona, de Sant Sadurní de l'Heura, reconeixen a Ermengarda [de Vilanova], abadessa de Sant Daniel, ser persones pròpies del monestir per raó del mas Moratell2​.

1 Informació extreta de: Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera.
2 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona. Pergamí 378.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )