Mas Dorca

Vist: 4376

El 12 de juny de 1337, davant el notari Bernat de Verdaguer, Francesc Gispert, fill de Francesc, que fou notari de Verges, fa homenatge al bisbe de Girona com a home propi per raó del mas Dorca de Serra. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 18, núm. 84.(ref.1044)

El 13 de juny de 1337, davant el notari Jaume d’Hospital, Francesc Gispert, fill de Francesc, que havia estat notari de Verges, reconeix ser home propi del bisbe i li capreva el mas Dorca a Serra i terres a Serra i Matella. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 18, núm. 58.(ref.1045)

El 27 de juliol de 1344, davant el notari de Rupià, Francesc Sanç, Francesc Gispert cabreva el mas Dorca, de Serra de Daró, a favor del bisbe de Girona. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 18, núm. 90.(ref.1117)

El 24 d'agost del 1346, a Girona, davant el notari Berenguer Saló, c.e., El bisbe Arnau de Mont-rodon, a petició de Francesc Gispert, notari de Verges i propiciar del mas Dorca de Serra de Daró, redueix a cens de 20 sous el dret d’home propi que tenia sobre el mateix mas. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 18, núm. 54.(ref.1134)

Informació extreta de:
Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )