Ca l'Estanyol

Vist: 5150

Casa pairal de la branca familiar "ESTANYOL" de Monells.

Gran pairalia en la qual es destaca el pati interior amb obertures renaixentistes decorades i datades al final del segle XVI i començament del XVII.

A l'arxiu patrimonial de la famí­lia Caramany, hi consta el suplicatori d'Antoni de Caramany a l'any 1763, en la causa que es porta contra Josep Estanyol, Ciutadà Honrat de Barcelona, domiciliat a Monells, per questió del pagament de lluïsme i foriscapi d'una peça de terra situada a la parròquia de Corçà que es te per dit Caramany.

El 1922 el filantrop Albert Camps i Armet, propietari del casal, el deixà a la Diputació de Girona, que n'entrà en possessió el 1941. Ha estat dedicat, amb les dependències i terres annexes, a finalitats benèfiques (residència d'estiueig dels internats a la Llar Infantil de l'entitat) i a l'ensenyament de tècniques agrí­coles i pecuàries, amb el nom de Granja Camps i Armet.

Altres Web:
Cruïlles , Monells i Sant Sadurní­ de l'Heura
Empordanet/Cruïlles

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

Mas Estanyol de Monells Mas Estanyol de Monells Mas Estanyol de Monells

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )