Mas de Guillem Firmacolades

Vist: 4498

Esmentat com a Mansum quem inhabitat Guililermus Firma Colades.

El 18 de gener del 1175, la comtessa Brunissendis d'Empúries fa professió religiosa a Sant Daniel i donació del mas de Guillem Firma Colades, situat al terme de Garrigoles (Arxiu de Sant Daniel pergamí­ número 38)

El 6 de desembre del 1212, hi ha una sentència de Berenguer de Savarrés, jutge comtal, que en causa entre l'abadessa Agnès de Sant Daniel i el compte d'Empúries sobre el mas Firmacolades de Garrigoles, l'adjudica a Sant Daniel. (Arxiu de Sant Daniel pergamí­ número 79)

(Veure Mas Firma Colades de Verges)

Informació extreta de: Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )