Heretat Martina

Vist: 3719

A l'arxiu patrimonial de la famí­lia Caramany, hi ha un pergamí­ de l'any 1610, corresponent a la venda a carta de gràcia atorgada per Miquel Martí­ i Ferrer, pagès, senyor del mas Martí­ de Sant Pere Pescador i del mas Ferrer d'Ultramort, a Joan Figueres, pagès de Matajudaica, del mas Martí­ de Sant Pere Pescador, pel preu de 60 lliures.

A l'arxiu patrimonial de la famí­lia Caramany, hi ha un pergamí­ de l'any 1617, corresponent a la venda atorgada per Joan Figueres, pagès de Matajudaica, com a procurador de Miquel Martí­ Ferrer, pagès d'Ultramort, senyor útil i propietari del mas Martí­ de Sant Pere Pescador, a favor de Joan de Caramany, donzell, del dret de lluir tota una heretat amb cortal i possessions, situada a Sant Pere i a Vilamacolum, que tenia Miquel Martí­, pel preu de 950 lliures.

Consta a l'any 1671, dintre les propietat de Josep de Caramany, amb un total de 103.75 vessanes

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )