Mas Torrent

Vist: 3783

A l'arxiu patrimonial de la famí­lia Caramany hi ha un pergamí­ de l'any 1444 (C2, 4205), corresponent al reconeixament de dona pròpia, sòlida, quí­tia, rústica i amasada fet per Cí­lia, esposa de Cebrià Torrent del lloc de Sant Pere Pescador, a favor de Joan Armengol i de Caramany, fill de l'honorable Francesc d'Armengol i de Cervelló, cavaller, per raó del mas Torrent de Sant Pere Pescador.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )