Masada de n'Agustí

Vist: 4222

Dintre l'arxiu de la famí­lia Caramany, en el documents del patrimoni Avinyó, hi ha el pergamí­ de l'any 1592 (C3,1649), on hi consta la creació d'una censal feta per Miquel Aimeric, causí­dic i ciutadà de Barcelona, senyor útil i propietari de la masada dita d'en Agustí­ del veïnat de Baseia de la parròquia de Siurana, a favor d'Abtoni Candi (...) de Vilanova de la Muga i de Narcí­s Ferrer del lloc de Fortià, com a tutors d'Anna Maria, filla única i hereva d'Antic Avinyó Feliu de 100 sous de censal mort per 100 lliures.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )