Mas Montjoi de Baix

Vist: 3073

El mas Montjoi de Baix es troba situat a la vall de Montjoi, prop de la ribera del mateix nom, en un replà al vessant del puig Colom a una altitud de 40m. sobre el nivell del mar1.

La història del mas està relacionada amb l'existència d'una primitiva vil·la romana, un monestir esmentat l'any 1080 i un alou medieval, amb el corresponent molí de farina i una fortificació identificada com el castell de Magrigul, sota el domini directe de l'abat de Santa Maria de Roses2.

El castell perdé protagonisme i fou objecte de diverses transformacions, fins que esdevingué. Al segle XVIII apareix esmentat en un capbreu de l'any 1763, com a afrontació del mas La Torre d'en sastre2.

1  "Els masos de Roses", per Joan Rabell i Coll
2  "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )