Mas de l'Alseda

Vist: 4347

El mas de l'Alseda, esmentat també com a mas Salzeda, es troba situat al vessant de Puig Tallat, en una fondalada sobre un petit replà, d'es d'on es contempla la verdor de la vall del mateix nom, a una altitud de 81 metres sobre el nivell de mar, envoltat per les muntanyes dels Sinols, Puig Tallat, les Gorgues, Puig Alt i Puig Malaterra.

La propietat estava composta de 1021 vessanes, formada en part per una gran extensió de camps, olivars, vinyes, en part de bosc i penyes.

La primera referéncia que entenim constància és del dia 23 de novembre de 1362, on s'esmenta una peça de terra sobre el molí d'en Salzeda i també s'esmenta la resclosa del molí.

Consta en un capítol matrimonial de l'arxiu del mas Coll, del dia 28 de juny de1385, que Joan comte d'Empúries, dóna pels serveis rebuts a Bernat Buero de Roses el mas d'en Salzeda en franc alou, la seva esposa i llurs fills continuaran essent homes propis de la seu.

Una altra referència que tenim és del 10 de març de 1534, en un heretament de tots els béns fet per Antoni Pagès, pagès del mas salzeda de Roses, a favor d'Antoni Puig, fill de Pere Puig, difunt, pagès de Riumors, nebot de l'atorgant, (A.H.G. Castelló, vol. 855)1.

1  "Els masos de Roses", per Joan Rabell i Coll

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )