Mas Roig

Vist: 4015

El 23 de setembre del 1261,davant el notari Ramon de Prat, de Besalú, Arnau Roig, de Llers, i la seva esposa Guillema donen al seu fill Pere, per raó de núpcies el seu mas i la meitat del delme de Terrades. I la futura esposa, Agnès, filla de Bernat Colometa, dóna al dit Pere 20 marcs d€™argent de Montpeller i altres 20 de millora i totes les seves possessions de Cabanelles i Sant Martí­ Sasserra. Còpia parcial de 1318. (Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 3, núm. 65. -ref.245)

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )