Mas Puig de Caneres

Vist: 4355

El mas Puig de Caneres es troba situat a sota el Puig del Portell, al començament de la vall del riu Ricardell, al nord oest del municipi.

A la masia hi consta la data de 1595 i un plafó de rajols on es llegeix "Maria Rosarum 1777". A la vora del mas hi ha la capella de Sant Vicenç Ferrer, convertida actualment en paller de la casa.

Informació extreta de:
Monografia "Darnius" de Josep Maria Bernils i Mach- "Quaderns de la Revista de Girona" número 106, editat per la Diputació de Girona i Caixa de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )