Cortal de l'Estanyol

Vist: 4332

Consta a l'any 1671, dintre les propietat de Josep de Caramany, amb un total de 253 vessanes.

A l'any 1673, Teresa de Caramany, ví­dua usufructuària de Josep de Caramany, permuta el cortal amb Francesc de Sarriera i Llupià que li cedeix el lloc i castell de Corberes al comtat del Rosselló

Informació extreta de:

Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )