Mas Vilella

Vist: 4165

Esmentat també com Ca l'Abadal, mas del Guardià de casa Xatmar

La casa d€™aquest mas es troba situada a Carrer Major, abans Carrer del Mar.

Tot i que hauria estat edificat a començament del segle XVI, el primer propietari documentat és en Miquel Vilella a l'any 1547. Al 1595 Garald Vilella, besnét del primer, es ven el mas a Ramon Xatmar i durant gairebé 400 anys va pertànyer a aquesta famí­lia. El document de compravenda es conserva a l'Arxiu Històric de Girona. El mas va estar subjecte a una censal a favor del monestir de Montserrat.

Informació extreta de:
"Els masos de l'Armentera (Cinc segles d'Història)", de Joan Ramon Inglada i Gimeno

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )