Mas Masseli

Vist: 4024

El mas Masseli és un dels masos antics de l'Armentera. La famí­lia Masseli apareix al fogatge de 1497 amb el nom de Joan Masseli com a cap de casa. Històricament es succeeixen els noms de Joan i Pere en el si de la famí­lia que segurament manté la propietat fins al 1605, en que surt documentat Antoni Roig i Messali, pagès. Es troben ramificacions familiars dels Masseli a Vilopriu i a Montiró.

Ja al 1548 es documenta a l'Armentera l'Antoni Aymerich i al 1552 en Miquel Aymerich, casat amb Bartomeua Trua, però segurament encara no eren titulars del mas, ja que al 1623 es continua considerant Antoni Masseli com a titular del mas.

A l'any 1687 pren possessió del mas Bonaventura Sans i Aymerich, pagès.També consten Martí­ Aymerich, pagès a l'any 1650 i Miquel Aymerich, cirurgià. En aquesta època el mas és anomenat Mas Aymerich.

A començament del segle XVIII, a l'any 1718, Pere Nicolau i després la seva ví­dua Marianna Nicolaua, dónen el nom de Mas Nicolau abans no s'identifiqui com a Can Poch que és la denominació actual.

En el segle XIX habita la casa el notari Poch que posteriorment emparentà amb la famí­lia Reig.

Informació extreta del llibre "Els masos de l'Armentera" de Joan Ramon Inglada i Gimeno

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )