Mas L'Estragués

Vist: 4105

El mas Staragues de l'Armentera, conegut actualment com Ca l'Estragués, s'anomenà anteriorment també Mas Puig.

La referència al primer propietari Joan Staragues apareix en el capbreu del notari Pere Ves, l'any 1605. No es troba el cognom en cap document anterior a aquesta data, podem suposar per tant que aquest sigui el moment de la seva instal·lació a l'Armentera.

A final del segle XVII apareix el nom d'Antoni Staragues i Navarra esmentats com a pagesos.

No se sap amb exactitut quan va passar a mans de la famí­lia Puig, ja que aquests són coneguts a l'Armentera des de principis del segle XVI. El que se sap del cert és que a partir del segle XIX la propietat era coneguda com a Mas Puig.

L'edifici es conserva amb l'aspecte que tenia a principis del segle XIX. La peculiaritat que la porta principal estigui oberta a l'actual carrer de la Mar, fa pensar que no és la primitiva, ja que la façana i porta principal de les masies tradicionalment s'obrien al sud.

Informació extreta del llibre "Els masos de l'Armentera" de Joan Ramon Inglada i Gimeno

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )