Museus

La masia catalana és objecte d'una mostra

Vist: 4143

El Museu d'História de Sant Feliu de Guíxols és el marc en que s'ha instal-lat i es pot visitar, des de la setmana passada i fins al 31 d'octubre, l'exposició La vida a pagès.

L'estudi de la masia catalana, un projecte de l'Obra Social d'Unnim i de Sa Nostra. La mostra té com a objectiu divulgar el contingut de l'Estudi de la masia catalana que va dur a terme el Centre Excursionista de Catalunya, entre el 1923 i el 1936, amb el necessari impuls del mecenes Rafel Patxot. La investigació s'inseria en aquella epoca en la voluntat noucentista d'institucionalització cultural, a partir de la modernització del país, però cercant en el món rural les essencies nacionals i els valors que la industrialització, les migracions i la puixança de les classes obreres havien relegat a un segon pla.

L'estudi es va plantejar de manera transversal. barrejant disciplines com ara la història, el dret, l'etnografia, l'arquitectura o la geografia, i es va formar una comissió d'experts amb funcions d'assessoria, de la qual tenia: la direcció tècnica l'etnóleg Josep Batista, i els arquitectes Josep Darnés i Lluís Bonet. La iniciativa de dur l'exposició a Sant Feliu, amb el suport de I'Aiuntament, ha estat de l'entitat Mall-Associació Guixolenca de Cultura, i esta comissariada per Josep Font .

Publicada al diari "El PuntAvui", 5 d'octure de 2010 - Redacció - Sant Feliu de Guíxols 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)