Bibliografia

Notes històriques dels masos i molins de Riudaura

Vist: 6017

Cases de pagès de RiudauraNotes històriques dels masos i molins de Riudaura

Autors: Gaspar Guardiola i Josep Oliveras

Editor: Josep Oliveras

Any: 2014

Pàg: 112

ISBN:9788461699346

Es tracta d'un treball que classsifica tots els masos i molins de la vall de Riudaura i recull un resum de la seva història. També inclou una galeria de fotografies.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)