Bibliografia

Marca Hispanica sive Limes Hispanicus

Vist: 3161

Marca Hispanica sive Limes hispanicus, 1688Pierre de Marca (1594-1662), eclesiàstic, polític i historiador bearnès, instal·lat l'abril de 1644 a Barcelona, amb el càrrec formal de visitador general eclesiàstic però en realitat com virtual governador civil, es va traçar el projecte de realitzar una obra sobre la història de Catalunya i va emprendre el treball previ de recopilació de fonts i documents. La seva meta era fer-se amb tot allò que pogués justificar els drets històrics de França sobre Catalunya, per a ser usat després en converses de pau. Arribada l'hora del Tractat dels Pirineus, Marca va usar la informació que havia recopilat i els coneixements adquirits a favor de la cort francesa, la qual cosa va ser decisiu en la pèrdua del Rosselló i part de la Cerdanya, que van ser incorporats a França. Marca hispanica sive limes hispanicus de Pierre de Marca i Étienne Baluze és el fruit del projecte de Marca i constitueix, segons Palau, una obra cabdal per a l'estudi de la història de Catalunya, amb multitud de documents de primera mà, la majoria perduts. Encara que en la seva primera impressió, a Paris en 1688, Baluze presenta l'obra com una edició del text que Marca va deixar inèdit a la seva mort, en realitat la seva aportació personal va ser més enllà d'això; a ell es deu un apèndix documental que, juntament amb l'edició de textos cronístics, constitueix gairebé dos terços de l'obra, a més de la dedicatòria i el prefaci. S'ha discutit llargament sobre si va o no acompanyar un mapa a aquesta obra, més quan enlloc de l'obra es fa referència a cap mapa. Segons el parer dels estudiosos, el llibre es va posar a la venda sense el mapa, però els lectors el van trobar a faltar i llavors, a una sèrie d'exemplars, se'ls va afegir un dels diversos mapes de Catalunya que corrien gravats en aquelles dates. Per aquest motiu es troben exemplars amb i sense mapa.

Impresa a Paris per Francisco Muguet en 1688, en llengua llatina i Foli gran, consta de 1490 columnes amb postil·les marginals. Així mateix, presenta la caixa del text a dues columnes; inicials capitulars decorades amb motius vegetals; gravats xilogràfics amb motius animals i vegetals al començament i al final de cada llibre; un mapa a doble pàgina plegat de Catalunya i El Rosselló; Ex-libris: "Thomas Erskine", en fulls de guarda; "Henry Compton Lord Bishop of London 1701", en contraportada; i portada amb escut xilogràfic real francès i amb la descripció del contingut del llibre.

L'exemplar, conservat a la Biblioteca del Campus de Vicálvaro de la Universitat Rei Joan Carles, procedeix de la Biblioteca particular de D. Alfonso García-Gall de Diego, catedràtic d'Història del dret espanyol. Està enquadernat en pell molt deteriorada amb talls jaspiats i lomera quallada amb nervadures. Les pàgines interiors, ben conservades, presenten brutícia i taques a causa de factors ambientals.

Es pot consultar a les biblioteques catalanes l'edicció facsímil publicada el 1972 i Joaquim Icart en va fer una traducció al català l'any 1962. L'any 1998 l'Editorial Base també en va fer una edicció en facsímil.

També es pot consultar directament per internet al web http://www.singularis.es, seguint l'enllaç següent:

Llegir el llibre

Informació extreta de http://www.singularis.es/?p=3716

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)