Bibliografia

Banegas i López, Ramon Agustin

Vist: 1585

Ramón Agustín BanegasRamón Agustín Banegas López

Doctor en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, investigador especialitzat en Història Econòmica i Història de l'Alimentació amb 13 anys d'experiència (Universitat de Barcelona i Universitat de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), 1 any d'experiència en la Formació de adults (professor d'Humanitats i Espanyol per a estrangers), 2 anys d'experiència en l'Educació Secundària (professor d'Humanitats i Francès).

Especialitats: Investigació i docència d'Història Medieval (Ensenyament Superior), investigació i docència d'Història i Antropologia de l'Alimentació (Ensenyament Superior), investigació i docència en Història i Humanitats (Formació d'Adults i Educació Secundària), ensenyament d'idiomes (Educació Secundària i Formació d'Adults).

Informació extreta de Linkedin

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)