Bibliografia

Lozano i López, Esther

Vist: 1574

Esther Lozano LópezEsther Lozano López

(doctora en Història de l'Art per la Universitat Rovira i Virgili- Tarragona-el 2003), ha exercit tasques de docència i recerca com a professora associada a la Universitat de Girona (2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010 ), a la Universitat Autònoma de Barcelona (2010-2011) ia la Universitat Rovira i Virgili (2011-2012); i ha estat professora-tutora a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (des de 2009 fins a l'actualitat).

En 2001 va rebre el premi d'investigació a la Memòria de Llicenciatura La portada de Sant Diumenge de Soria: Cicle del Gènesi atorgat per la Diputació Provincial de Soria, en 2003 va aconseguir el premi d'investigació a la Tesi Doctoral La portada de Sant Diumenge de Soria: Estudi formal i iconogràfic atorgat per la mateixa Diputació i el 2005 va obtenir el premi-beca Francesc Carbó d'Estudis sobre Art, de l'Ajuntament de Tarragona, per dur a terme El claustre de la Catedral de Tarragona: una revisió al conjunt de l'obra que va elaborar juntament amb Marta Serrano.

En 2008 va participar en l'Inventari dels béns mobles de l'església catòlica a Catalunya, i el 2009 en la Quarta Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Tarragona realitzant el catàleg municipal de monuments, edificis, ambients urbans i altres immobles d'època medieval.

És membre de l'equip de recerca Estudis Culturals dependent de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona.

És investigadora en els projectes d'investigació I + D + I:

Art i Monarquia en el naixement i consolidació del regne d'Aragó (1035-1134). (2010-2012). Mº de Ciència i Innovació (2010-2012). (HAR2009-08110). (IP. J. Martínez de Aguirre).
Organització funcional dels espais eclesiàstics en les seus episcopals de la Catalunya Vella (I): Seu d'Urgell, Elna, Girona i Vic (s. IX-XII). Anàlisi tecnològics i documentals de l'arquitectura i els programes visuals. (HAR2009-13211 / ARTE). Mº de Ciència i Innovació (2010-2012). (IP. G. Boto)
Catedrals romàniques a la província eclesiàstica tarragonina (segles XI-XIII): programes visuals, litúrgia i arquitectura a Tarragona, Roda d'Isàvena, Osca, Saragossa i Pamplona. (HAR2012-32763). Ministeri d'Economia i Competitivitat (2013-2015). (IP. G. Boto)

Art i reforma religiosa a l'Espanya medieval. Ministeri d'Economia i Competitivitat (2013-2015) (IP. J. Martínez de Aguirre).

És membre del projecte de recerca: Els panteons reials a la Catalunya Nova: Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges. Entitat finançadora: Banco Santander - Universitat Rovira i Virgili. (2012-2013). (IP: Marta Serrano Coll)

PERFIL INVESTIGADOR

Les seves investigacions s'han centrat en l'àmbit de la iconografia medieval i la seva relació amb el context social i cultural, l'espai arquitectònic i, sobretot, l'escultura romànica. Ha participat amb capítols de llibres en obres col·lectives, ha publicat en actes de congressos nacionals i internacionals i les seves anàlisis, presentats en ocasions en seminaris o col·loquis, han aparegut des de 2001 en revistes especialitzades.

També ha organitzat, amb altres col·legues, diversos actes científics internacionals com Àmbits de poder en l'Edat Mitjana. Aproximació i reflexions relatives a la seva problemàtica històric-Artística (2001), Culte, devoció i imaginari en el món hispà tardoantic i medieval (2003), Símbols i imatges: la recerca de models en el món hispà tardoantic i medieval (2005), The artistic legacy of medieval Cathedrals in present-day Europe (2011), i Catalan Cathedrals in the European context (10-12th Century). Stages and sceneries (2012).

Des de 2011 és avaluadora externa de la revista Ad Limina. Revista de Recerca del Camí de Sant Jaume i les peregrinacions dependent de la Xunta de Galícia, i des de 2012 és avaluadora externa de la revista Ars Medievalis publicada per la Fundació Santa Maria la Real d'Aguilar de Campoo.

Informació extreta de TEMPLA Taller d'Estudis Medievals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)