Bibliografia

Gallego i Aguilera, Nazaret

Vist: 1781

Nazaret Gallego Aguilera
És investigadora predoctoral a la Universitat de Girona. Llicenciada en Història de l’art (2004) per la UdG. Està cursant els estudis del Doctorat de Lletres (itinerari Història i Cultura medieval). És becària de recerca a la Unitat d’Art (UdG) amb DEA (Diploma d’Estudis Avançats).

Està en procés de redacció de la tesi doctoral, sota el títol “Els grups episcopals a la Catalunya Vella durant l’Alta Edat Mitjana (785-1148/49): Elna, Roda d’Isàbena, la Seu d’Urgell”. Ha ampliat la seva recerca amb estades a l’estranger (Roma) i ha participat ens diversos seminaris, conferències i congressos nacionals i internacionals.

Línies de recerca:

Arquitectura medieval (funcions i arqueologia de l’arquitectura, topografia episcopal durant l’alta Edat Mitjana).

Informació extreta del web de la UdG

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)