Bibliografia

Yarza Luaces, Joaquin

Vist: 1365

Joaquin Yarza LuacesJoaquín Yarza Luaces

(Ferrol, 1936) És un historiador de l'art gallec. Format a la Universidad Complutense de Madrid, esdevingué professor de la Universitat de Barcelona, i després catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha desenvolupat una llarga tasca docent. Estudiós de Gil de Siloé, ha estat un dels definidors de la personalitat de l'escultor Alejo de Vahía. Medievalista eminent, s'ha dedicat a l'estudi de la miniatura medieval i renaixentista.

Una de les seves obres més consultades i reeditades és Arte y arquitectura en España 500-1250 (Madrid, Cátedra 1979). Dirigí el catàleg d'escultura i pintura medieval del Museu Frederic Marès de Barcelona (1991). Entre les seves troballes destaca, el 1996, l'estudi del Llibre d'hores de la reina Maria de Navarra, obra del pintor català Ferrer Bassa, cosa que el portà a posar en dubte, per comparació estilística, l'autoria dels murals del Monestir de Pedralbes, documentats com d'aquest pintor i considerats com la seva gran obra. També ha estudiat els Retaules gòtics de la Seu de Manresa (1993), en una edició destinada a un públic culte però no necessàriament especialitzat. Ha estat comissari de diverses exposicions i té una àmplia nòmina de deixebles.

Ha estat membre de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, del Ministerio de Cultura, i ho és encara de la junta homònima de la Generalitat de Catalunya.

Informació extreta de Viquipèdia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)