Bibliografia

Costa i Fernández, Lluís

Vist: 1647

Lluís CostaLluís Costa Fernández

Lluís Costa i Fernàndez (Girona, 1959) és doctor en Història. Actualment exerceix com a arxiver municipal als ajuntaments de Begur [Baix Empordà] i de Sils (La Selva), així com de professor de Ciències de la Comunicació a la Universitat de Girona. Les seves línies de recerca han tingut sovint com a eix principal la història de la comunicació i les seves relacions amb la societat.

És autor de més d'una quinzena de llibres i de nombrosos articles. Dirigeix la col·lecció editorial "Papers de Comunicació", publicada per la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes i la Diputació de Girona. D'entre les obres publicades, citem: Història de la premsa a la ciutat de Girona (1787-1939) (1987) Introducció a la Història de Sils [1988] Premsa i societat a la Girona franquista (1989) El Govern Local a Sils. Estructura, Funcionament i Composició (1875-1991) (1992). Begur (1993) Arxius i recerca històrica. L'arxiu Municipal de Begur (1994) La dictadura de Primo de Rivera. Comunicació i propaganda a les comarques gironines (1923-1930) (1995) El periodisme (1996) Josep Pella i Forgas i el catalanisme (1997) L'Illa dels Somnis (1999) El Autonomista: El diari dels Rahola. Els orígens del periodisme modern a Girona (1898-1939) (2000) Història de Girona (2000) Memòries d'un gironí (estudi introductori) (2002) Els mitjans de comunicació a Girona (2003) Ha dirigit la Història de Girona, editada per l'Ateneu d'Acció Cultural. Ha publicat nombrosos articles, molts d'ells sobre premsa i comunicació, en revistes com Annals del Periodisme Català, Treballs de Comunicació i Capçalera. És membre de la Societat Catalana de Comunicació.

Informació extreta del Web silsdelaselva.wordpress.com

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)