Bibliografia

Badia i Homs, Joan

Vist: 1750

Joan Badia HomsJoan Badia Homs

Nat a Palafrugell (Baix Empordà, Girona), el 9 de maig de 1941.

Elegit acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi per Palafrugell (Girona) el 19 de maig de 2004, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Domènec Fita i Molat, Antoni Pladevall i Font, i Frederic-Pau Verrié i Faget.

Des de 1966 comença a publicar articles i estudis sobre patrimoni cultural. Deixeble i col·laborador habitual de Miquel Oliva i Prat (1922-1974), arqueòleg i medievalista, que fou delegat de Belles Arts, director del Servei i del Museu d'Arqueologia de Girona i director de les excavacions del jaciment ibèric d'Ullastret, i de Lluís Esteva i Cruañas (1906-1994), arqueòleg i historiador de Sant Feliu de Guíxols.
Diplomat en museologia: "Curs català de museologia", Departament de Cultura de la Generalitat, 1983.

Informació extreta de la Reial Acadèmia de Belles Arts

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)