Arxius

Cessió de l’important fons Mas Serrat de la Pinya a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas

Vist: 1229
Arxiu del mas Serrat de la Pinya. Foto. Ajuntament

Aquest dimarts 9 de març s’ha signat el contracte de cessió en règim de comodat del Fons Mas Serrat, de la Pinya, entre l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i Bartomeu Plana Esteba, propietari de la documentació i primer alcalde de la democràcia després del franquisme a la Vall d’en Bas. El fons es custodiarà a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

El fons documental consta de 143 documents en pergamí (1233-1644), d’un llibre mestre de mitjans segle XIX, documentació en paper (1383-1864), un plànol relatiu a les propietats de Bartomeu Plana i Collellmir (1950), una fotografía de Benet Grau Serrat (1930), que fou jutge de primera instancia d’Olot i diversos diplomes, cetificats, impresos i quaderns d’exercis escolars (s. XIX-XX).

Correspon al mas Serrat, una masia vora la població de la Pinya, en el municipi de la Vall d’en Bas, que apareix documentada des del segle XIII. Els habitants d’aquest mas tenien terres i cases sota el domini directe de l’abat de Ripoll i de la família Balbs. Els propietaris van deixar d’utilitzar el nom del mas com a cognom quan la pubilla Rosa Serrat Massegur es casà amb Josep Collellmir Torroella.

El contingut d’aquest fons patrimonial (compravendes, creacions de censals, estats de comptes…) permet seguir les diveses etapes de formació i consolidació del mas. L’alcalde de la Vall d’en Bas, Lluís Amat, ha volgut agrair la predisposició de Bartomeu Plana per protegir aquest llegat “que ens ajuda a entendre la importància històrica de la Vall d’en Bas en diferents àmbits”. Amat també ha manifestat la voluntat de seguir avançant en la conservació de tot el patrimoni que hi ha a la Vall d’en Bas amb el suport de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

La cessió de documents a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa

El 26 de novembre de 2019, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas va acordar la cessió en règim de comodat de part del seu Fons documental a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Aquesta modalitat contractual suposa que l’Ajuntament cedeix gratuïtament la documentació a l’Arxiu i en manté la titularitat mentre que l’Arxiu en pot fer ús. D’aquesta manera la documentació es troba en les condicions idònes de conservació i accessibilitat per als investigadors i ciutadans en general.

Al llarg de l’any 2020 ja s’ha traslladat una part de la documentació i es preveu que durant aquest 2021 s’acabi d’ingressar la resta de documentació.

La cessió s’ha realitzat en base a a l’article 30 de la Llei d’arxius i documents, que determina que els arxius comarcals poden rebre la documentació històrica i la documentació en fase semiactiva dels municipis de fins a 10.000 habitants del seu àmbit territorial, amb l’acord previ de l’ajuntament.

Infortmació de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)