Almenar Fernández, Luis

Luís Almenar fernándezLuis Almenar Fernández (Doctorat de València, 2018; MA Cambridge, 2014) és historiador econòmic i social de la València medieval tardana. Ha estat investigador predoctoral de la Universitat de València, finançat pel Govern espanyol (Beca FPU), i un investigador visitant i estudiant de postgrau a la Universitat de Cambridge el 2016 (Cambridge Group for History of Population and Social Structure) i 2013 -2014 (Girton). La major part de les seves investigacions s'han referit als canvis en el consum de les llars que es van produir en el període 1280-1460, i com aquests van afectar els nivells de vida de les persones comunes, especialment dels vilatans. La seva tesi doctoral es va preocupar especialment per la cultura material dels aliments a la casa rural, i fins a quin punt l'augment del poder adquisitiu després de la pesta negra es va traduir en l'aparició de noves possessions, donant lloc a noves pràctiques de cuina i un sentit més alt de decoració mentre es menja. Altres temes rellevants en la seva recerca són el paper de la desigualtat i la moda, com fenòmens socials que podrien determinar canvis en el consum.

Publicacions clau:
-L. Almenar Fernández, 'Per què els pagesos medievals compren barnils? Ceràmica i comportament del consumidor al País Valencià (1280-1450) ', Continuïtat i Canvi, 33/1, 2018, pàgs. 1-27.
-L. Almenar Fernández, "Consumir la" obra de terra ". Els orígens de la ceràmica valenciana pel costat de la demanda ', Hispània. Revista española de historia, 78/258, 2018, pp. 69-101.
-L. Almenar Fernández, 'Els inventaris post mortem de la València medieval. Una font per a l'estudi del consum domèstic i els nivells de vida ', Anuari d'estudis medievals, 47/2, 2017, p. 533-566.
Supervisors: Antoni Furió (doctorat) i Chris Briggs (MA)1.

1 https://uv.academia.edu