Recipients de l'època romana a Palamós

Vist: 3875

Les obres del pla de barris a Mas Guàrdies deixen al descobert una sitja i una desena de dolis que podrien pertànyer a una vil·la romana. Les restes seran catalogades per experts i s'ha decidit excavar els voltants.

 

Mas Guàrdies - PalamósEls treballs del pla de barris Palamós Millora a Mas Guàrdies, al solar que hi ha entre els carrers Lleida i Tarragona i que serveix d'aparcament de l'hospital comarcal, han deixat al descobert les restes d'una gran sitja de dos metres de diàmetre i d'una desena de dolis –una altra mena de recipient– que daten de l'època romana.

 

L'àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Palamós ha encarregat la supervisió arqueològica, la prospecció i l'estudi d'un petit àmbit al voltant de la zona excavada, a causa de les obres de prolongació del carrer Remigi Rubau i Morató. El pla patrimonial del municipi ja preveia la possibilitat que hi hagués restes romanes a Mas Guàrdies, però, com que han aparegut fragments de teules ceràmiques i d'enderrocs d'una construcció, els treballs podrien confirmar l'existència d'una vil·la romana propera a l'excavació.

En les pròximes setmanes, les tasques de catalogació i inventariat de les troballes, coordinades amb personal del Departament de Cultura de la Generalitat, acabaran de determinar la datació exacta i el grau d'importància de les troballes. Dels elements localitzats en aquest indret en destaca bàsicament la sitja, que s'utilitzava per a l'emmagatzematge de cereals de les explotacions agràries que hi havia a la zona.

Les sitges eren aprofitades (omplertes i buidades) un parell o tres de cops, i posteriorment passaven a ser escombreres o zones de rebuig. L'anàlisi de les restes trobades a l'interior permetrà conèixer quins productes contenien i donarà detalls de les activitats agrícoles i la vida quotidiana del període.

Publicada al "Punt Avui" el dia 14 de març de 2012, E.A., Palamós.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)