Alumnes de l'escola Les Gavarres treballaran tot l'any al jaciment de Castell.

Vist: 4002

Participaran en l'edició del material divulgatiu i formatiu per a visitants.

LAURA PORTAL / Palamós - Alumnes de l'escola taller Les Gavarres de l'especialitat d'auxiliars d'arqueologia treballen des de l'octubre passat i està previst que durant tot aquest any en la recuperació del patrimoni del jaciment ibèric de Castell, a Palamós. Aquesta tasca s'emmarca en la col·laboració entre el Consell del Baix Empordà (del qual depèn l'escola) i el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries. La intervenció dels alumnes s'inclou en el pla d'actuacions arqueològiques elaborat pel museu, i consisteix en tasques de neteja del recinte i control de vegetació, consolidació i restauració de les restes, adequació del recinte a la visita pública i museïtzació del jaciment. A més, també participaran en l'edició del material divulgatiu i formatiu per a visitants i escolars, i en la connexió del recinte arqueològic amb el seu entorn paisatgístic i patrimonial. La col·laboració pretén ser un camp de pràctiques per als alumnes del mòdul d'auxiliar d'arqueologia pel que fa a la recuperació del patrimoni. Entre d'altres, els treballs que hi van fer en la primera fase van ser l'excavació de la torre oest del segle II aC, durant la qual es va constatar l'existència d'una habitació anterior a la construcció de la torre.

Publicada a "El Punt" el dia 30 de gener de 2005

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)