L'‘ínsula 30' d'empúries, a la vista

Vist: 4548

La ciutat romana d'Empúries ja té al descobert la totalitat dels banys públics, que van funcionar fins a l'abandonament del nucli al segle III, i part del clavegueram.

El Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) a Empúries va presentar ahir els resultats de la campanya d'excavació de les tres darreres setmanes, en què s'ha treballat sobre la xarxa de clavegueram i s'han posat al descobert la totalitat de les termes públiques de la ciutat romana. Marta Santos, coordinadora del MAC d'Empúries, va explicar ahir que es coneix que els banys van estar en funcionament fins als darrers dies d'activitat de la ciutat romana, al segle III, en què el nucli va ser abandonat.

Les termes o banys públics era un equipament “imprescindible”, segons Santos, no només per a la higiene i la salut, sinó també per a la vida social de la ciutat romana, ja que eren punt de trobada, on els habitants del nucli anaven a menjar i beure, activitats de les quals, malgrat el pas del temps, encara queden indicis.Santos va explicar que dijous de la setmana passada es va extreure del lloc una àmfora de vi amb segell de Tarragona en molt bon estat de conservació, que era trobava just a la denominada ínsula 30, que és com anomenen els arqueòlegs la zona de 1.150 metres quadrats en què estan situades les termes i els carrers que les delimiten. Molt a la vora d'on es va trobar l'àmfora hi ha el dipòsit d'aigua, el descobriment del qual, en aquesta campanya d'excavacions, permet als arqueòlegs comprendre millor com funcionava el subministrament d'aigua a l'espai termal, que té un altre pou, localitzat en treballs anteriors. A l'ínsula 30, que va ser descoberta l'any 2000, només li quedava aquesta zona per excavar.

Santos va anunciar que, mentre es feien treballs en el clavegueram, s'han trobat objectes d'ús quotidià, com ara joies, monedes, agulles de cabell, objectes fets d'os com ara un dau i fitxes per jugar, un picarol de bronze i llànties de ceràmica, que parlen del tipus de vida a la ciutat romana.

La xarxa de clavegueres s'ha deixat parcialment al descobert en aquesta zona, i un dels arqueòlegs participants en la campanya, Pere Castanyer, va destacar la complexitat de les canalitzacions que permetien evacuar les aigües residuals de les termes i dels locals del costat. La bona situació de les termes, el seu estat de conservació raonablement bo i la possibilitat d'explicar amb claredat com funcionava l'entramat de canalitzacions, són els atractius de les restes.

Una vegada estudiada i documentada la zona de clavegueram, aquesta part es tornarà a cobrir fins que es pugui museïtzar per tal de garantir-ne la conservació. Abans de museïtzar la zona i fer-la visitable, però, s'haurà de restaurar i condicionar, un procés que haurà d'esperar.

Les excavacions s'han fet en el marc del Curs d'Arqueologia d'Empúries. Habitualment, se'n feia una altra campanya al marge d'aquest, però la manca de pressupost ho ha impedit.

Publicada al diari "El Punt",22 de juliol de 2011 - Redacció - L'Escala

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)