La vall de Santa Creu

La Vall de Santa Creu és el nucli habitat més próxim al Monestir de Sant Pere de Rodes. Envoltada de muntanyes, entre el Puig de la Vall, el Puig Vaquer i el Puig Dijous, és atravessada per una riera, la Riera de la Vall que desemboca a la Platja del Port de la Vall. Pertany al terme municipal del Port de la Selva.