Ordeig Mata, Ramon

Ramon Ordeig Mata

Nascut a Vic el 1950, llicenciat en Història i en Teologia.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)