microhistòria Gironina

PORTAL GIRONÍ D'HISTÒRIA I GENEALOGIA

editorial  notícies

temes

HISTÒRIA

Història local i microhistòria.

ARQUEOLOGIA

Jaciments arqueològics

PATRIMONI

Patrimoni artístic i arquitectònic

MASOS

El món rural antic

ESTUDIS I TREBALLS

Textes estudis i treballs de microhistòria aportats per investigadors

MÉS INFORMACIÓ 

Documents

Documentació històrica, pergamins i transcripcions.

més informació

investigadors i Centres d'Estudis

Persones i centres que treballen en el camp de la investigació històrica en el marc de les comarques gironines.

més informació

divulgant
història

Compartir el coneixement és omplir el país de saviesa

descobrint
història

Saber del passat per preparar el futur

Amb un acte solemne celebrat al Saló del Tron del Museu d'Art de Girona, es va constituir ahir al matí la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona, que aglutina 27 dels museus registrats al territori, tant públics com privats, amb l'objectiu de treballar de manera mancomunada per la preservació i la difusió del patrimoni. El nou organisme –una reinterpretació, de fet, de la Xarxa de Museus Locals impulsada l'any 2010 pel tripartit, que agrupava 19 museus i disposava d'un pressupost d'1,6 milions d'euros– és fruit del conveni marc que van signar el 9 d'abril d'aquest any el Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Girona, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i els titulars institucionals dels 27 museus adherits. L'objectiu, segons va explicar el conseller de Cultura en funcions, Ferran Mascarell, després de reunir-se amb els alcaldes i els tècnics de tots els municipis implicats, és potenciar la capacitat d'atracció dels museus gironins donant un impuls a la seva modernització, a la captació d'un públic més ampli, a l'estímul de la recerca aplicada i, sobretot, a una gestió més eficient mitjançant mesures d'acció cooperativa. En aquesta línia, durant el 2015 ja s'han executat diverses accions encaminades a aprofitar recursos comuns, com ara un pla d'estratègia digital, una aplicació per a les visites en diferents idiomes, i la creació d'una base de dades de proveïdors.

Per al pròxim any, la xarxa preveu tirar endavant 11 línies de treball i 23 accions relacionades amb la captació de públic, la conservació i la gestió, per a les quals disposarà de 617.500 euros de finançament, aportats en un 58,7% per la Generalitat i un 41,3% per la Diputació i que suposa un increment respecte a les ajudes acordades entre les dues institucions per a l'any passat, que van ser de 480.000 euros. De la provisió per al nou any, 426.000 euros es destinaran al foment i a les subvencions als museus, i els 191.500 restants, a accions cooperatives. És una dotació que equival, si la distribució fos equitativa entre tots els membres, a menys de 23.000 euros per museu i que el mateix Mascarell va admetre que “és una xifra que haurà de créixer”. De tota manera, va aclarir, fent referència a la disminució d'inversions públiques: “Podíem haver esperat que passés la tempesta, però la idea és que quan aconseguim sobreposar-nos a les dificultats ja estiguem preparats amb eines com aquesta.”

De fet, un dels reptes del programa aprovat ahir és que els museus “incrementin i diversifiquin els seus ingressos” perquè no depenguin tant de les aportacions de les administracions, que de tota manera hi continuaran donant “suport econòmic amb una línia potent de subvencions acordades per criteris objectivables”, va subratllar el diputat de Cultura Albert Piñeira.

En concret, la xarxa territorial, la primera que es crea a Catalunya (la següent serà la de Lleida) la componen tots els museus gironins registrats excepte el Teatre Museu Dalí, segons va dir el director general de Patrimoni, Joan Pluma, tot i que en la relació de centres adherits se n'hi troben a faltar alguns més, com ara el Museu de l'Exili de la Jonquera, el Museu de la Miniatura de Besalú o el Museu de l'Aigua de Salt. En qualsevol cas, es tracta d'un mostrari prou representatiu de la varietat i l'atractiu de l'oferta museística gironina, va remarar Mascarell, encara que “entre uns i altres hi hagi també moltes desigualtats pel que fa al nombre de visitants”.

Segons les dades facilitades pel consorci, l'any 2014 van visitar els museus gironins un total de 1.265.000 persones, menys de la meitat de les que van passar pel Museu Dalí sol (sumant-hi la seva taquilla, el nombre de visitants s'enfila fins a superar els 2,8 milions). Una altra dada extreta de l'estudi facilitat ahir per la xarxa és que la majoria dels museus gironins, que representen el 23% de l'oferta museística de Catalunya, són de titularitat pública o amb alta participació de l'administració (25 dels 28 museus registrats), i d'aquests, la meitat són municipals. Només un 20% es financen amb recursos propis, i més de la meitat (un 56%), d'acord amb les dades del registre de museus del 2013, disposen d'una plantilla d'entre 5 i 10 treballadors, encara que el 36% no arriben ni a 5, i només un 8% compten amb més de 10 treballadors.

L'acord signat ahir permetrà desplegar un programa de 4 anys de vigència, fins al 2019, i la gestió serà centralitzada al Museu d'Arqueologia de Sant Pere de Galligants.

Publicada al diari "El PuntAvui", 28 de novembre de 2015 - Eva Vàzquez - Girona 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)