microhistòria Gironina

PORTAL GIRONÍ D'HISTÒRIA I GENEALOGIA

editorial  notícies

temes

HISTÒRIA

Història local i microhistòria.

ARQUEOLOGIA

Jaciments arqueològics

PATRIMONI

Patrimoni artístic i arquitectònic

MASOS

El món rural antic

ESTUDIS I TREBALLS

Textes estudis i treballs de microhistòria aportats per investigadors

MÉS INFORMACIÓ 

Documents

Documentació històrica, pergamins i transcripcions.

més informació

investigadors i Centres d'Estudis

Persones i centres que treballen en el camp de la investigació històrica en el marc de les comarques gironines.

més informació

divulgant
història

Compartir el coneixement és omplir el país de saviesa

descobrint
història

Saber del passat per preparar el futur

Del 1958 al 1983 fou catedràtic i cap del departament d'hispàniques a la Universitat de Nottingham, a més de professor visitant a diverses universitats nord-americanes, entre les quals la de Harvard i la de Cornell. Estava especialitzat en historiografia peninsular, i publicà diversos treballs i edicions crítiques de texts medievals castellans. El seu estudi de la vida de Joan Margarit i Pau, publicat en anglès el 1955, fou editat en una versió catalana el 1976.

Fou membre fundador de l'Anglo-Catalan Society, membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans (1962), de la Real Academia de la Historia (1975), de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1980), de l'Acadèmia Britànica (1980) i de la Royal Historical Society (1990). Fou també cofundador de l'Association of Hispanists of Great Britain and Ireland (1984), que presidí durant un any. El 1995 li fou atorgat el premi Catalònia i el 2002 cedí la seva biblioteca a la Universitat de Girona, en la qual continuà les seves recerques sobre el Cardenal Margarit en col·laboració amb Mariàngela Vilallonga fins a la seva mort el 21 de febrer del 20111.

1 Informació extreta de Viquipèdia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)