Portal Gironí d'Història i Genealogia

Mas Esteve

Vist: 2309

El 23 de febrer de 1343, Raimon de Gornall estableix a Ferrer Esteve de Salt dues feixes contigues en feu per la Pabordia del mes de desembre de la ciutat de Girona, que afronten amb l'honor que ha establert a Guillem Pere ses Fexes "mediant lo torrent de Vall-llòbrega".
(Arxiu de la Catedral de Girona, Pabordia del mes de Desembre, pergamí núm. 352 - Llibre d'Arxivació de la P.M.D., pàg. 677) i Plets, carpeta 9-b-52, núm.3)

Informació extreta del llibre "Societat i economia a Salt a la Baixa Edat Mitjana", de Lídia Donat Pérez

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)