Portal Gironí d'Història i Genealogia

Patrimoni de Viladamat

El municipi de Viladamat està situat a la plana al·luvial de la dreta del riu Fluvià, pròxim a la costa. El seu terme comprèn, a part del cap de municipi, el poble de Palau-borrell i l'antic lloc de Sant Feliu de la Garriga.

El nucli de Viladamat, per la seva situació propera a Empúries i la configuració del seu urbanisme, amb carrers rectilinis formant angles rectes, fan suposar que ha mantingut la planta d'un campament romà, situat a la cruïlla d'antics camins. 

Informació extreta del llibre "Girona Pas a Pas"

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

Castell de Sant Feliu de la Garriga

Castell de la Garriga - Viladamat
Castell de Sant Feliu de la Garriga. Foto: J.Bohigas

El castell de Sant Feliu de la Garriga, d'origen medieval, és un gran edifici situat al costat de l'església. Fou totalment reconstruït al segle XVII i només conserva escasses restes poc significatives d'èpoques anteriors1.

Sant Feliu de la Garriga

Sant Feliu de la Garriga
Sant Feliu de la Garriga. Foto:cat.romanic.eu

L'Església de Sant Feliu de la Garriga es troba al costat del castell del mateix nom, a llevant de la serra de Sant Grau o de Valldevià, en un replà del vessant del puig de Segalà.

Santa Eulàlia de Palauborrell

Santa Eulàlia de Palauborrell
Santa Eulàlia de Palauborrell. Foto:cat.romanic.eu

El petit llogarret de Palauborrell és emplaçat en un dels antics camins que des d'Empúries es dirigien a l'interior del país, en una cruïlla on confluïen també altres vies de la contrada.