Can Pous

Vist: 2507

Can Pous (Salt)Una de les masies més importants del veïnat de Salt és can Pous, edifici del segle XIX situat a la plaça Catalunya, prop de l'antic convent de monges clarisses, que estava situat al costat de la també antiga presó provincial.

La casa actual data de l'any 1913, a iniciativa de Joan Puig, que uns anys enrere havia comprat uns terrenys que aleshores formaven part dels camps de cultiu del mas Estradé. A mijan del segle XIX, la família Puig s'havia instal·lat en una casa que es coneixeria posteriorment com can Pou Vell, emplaçada al costat de can Vilopriu, on existia un antic molí, situat a les hortes, a tocar la sèquia Monar i molt a prop de la fàbrica Coma i Cros1

Les arrels de la família Puig unida al sobrenom de Pou o Pous venen de lluny. Benet Puig, l'any 1575 vengué dues peces de terra de tres vessanes d'extensió a Palau d'Onyar separades per un marge i amb un pou que va donar nom a les terres de conreu. Benet Puig o un descendent seu es traslladaren a Salt. La seva presència es documenta des de l'any 1791, amb el bateig d'Esteve Puig a l'església de Sant Cugat1.

La família Puig, propietaris agricultors, va posseir algunes terres on es conreava el que necessitava. Els altres ingressos provenien dels arrendaments de terres a maasovers i de l'exxercici de professions liberals1.

1 L'Abans. El Gironès. Salt. Recull gràfic 1880-1965. Per Josep Ros Nicolau

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)