Mas Clusells

Vist: 503

El mas Clusells de les Encies, consta en la cessió que Miró III, senyor d'Hostoles, feu de 17 masos de la vall a l'abat d'Amer l'any 12071.

1 Els pobles gironins. Vol VII, Maruja Arnau i Guerola 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)