Portal Gironí d'Història i Genealogia

El Pla Llombart

Vist: 1566

L'any 1614 Joan Coromina, de la parròquia de Sant Martí de Tornadissa, veïnat del Clot, es casà amb Anna Maria Cotet, que més tard, varen viure al Pla Llombart de Capsec1.

A l'octubre de 1634, Joan Coromina dictà el seu testament en una cambra del mas Pla Llombart, modificant aspectes puntuals de la seva última voluntat. No morí, però, fins al 1654 i ho feu... en son llit, de mal contagiós y fonch enterrat en lo ort del mas Pla Llombart y al desaset de maig ... fou aportat en lo sementiri y fonch enterrat en lo fossar de hont se acostuma enterra los del Pla llombart1.

La relació amb els Llongarriu era molt estreta ja que anys més tard, el 1617, Segimon Llongarriu i Faja, l'hereu de Llongarriu, es casà amb Anna Maria Coromina i Cotet, filla de Joan Coromina del Pla Llombart de Sant Martí de Capsec i d'Anna Maria Cotet, la filla de Caterina Mateua, segona esposa del primer Joan Llongarriu. Aquests contraients, no tingueren cap impediment de consanguinitat baldament els avis s'haguessin casat. Els seus pares, el Llongarriu per part del nuvi i la Cotet per part de la núvia eren fills de pares, pels dos costats, ben diferents (Arxiu Parroquial de Capsec, Registre mixte. Esposoris f.110.21/04/1617)1 .

1 Llongarriu de la Vall del Bac, de Ramont Llongarriu i Monsalvatje

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)