Mas Ribot

Vist: 2559

A l'altre costat de carretera, surt un camí­ particular que porta al mas Ribot, casal propietat del marquès de Camps i conegut també com cal Marquès. Es troba situat al mig d'una àmplia propietat agrí­cola. Construït el segle XIX, té elements decoratius de tipus neo-renaixentista, formats especialment per torretes amb teulats en forma de con. També té una gran torre de planta quadrada amb una galeria superior i teulat acabat en punxa.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)