Portal Gironí d'Història i Genealogia

Mas Llambí

Vist: 2660
Mas Llambí de Panedes - Llagostera
Arxiu Municipal de Llagostera, fons AAV. Autor J.Jovanet

Anomenat també Mas Riba i Mas Riba de Panedes.

Aquesta nissaga, del veïnat de Panedes, es remunta al 1500, quan Martí­ Llambí­, pagès natural de Sant Feliu de Guí­xols, compra el mas Riba a Joan Riba, senyor del mas Riba de Panedes i que a partir d'aleshores s'anomenarà mas Llambí1­.

Durant 16 generacions els Llambí administren i engrandeixen el mas fins convertir-lo en un dels patrimonis rurals més importants del terme. Hi incorporen terres i masos veïns abandonats o amb problemes econòmics com els masos Pou i Font l’any 1532, el mas Ribot el 1604, el mas Esteve el 1793 o el mas Vidal de Panedes el 1910. Al mateix temps porten a terme una política matrimonial que manté l’equilibri entre les dots rebudes en casar l’hereu i les pagades per la resta de fills. A més a més estableixen aliances amb altres gran propietaris rurals de Llagostera i dels pobles de l’entorn com els Albertí de Ridaura, els Vidal de Llobatera o els Matlló de Caldes de Malavella2.

El mas Riba consta documentat a l'any 1316 i la senyoria jurisdiccional la compartien el Monestir de Sant Feliu i el baró de Llagostera.

El fons patrimonial d'aquest mas es troba dipositat a l'Arxiu Municipal de Llagostera.

1 Hemeroteca del diari el Punt (17/10/2008)
2 Els documents d'administrar un mas, Marta Albà

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)