Heretat del Prat

Vist: 2641

A l'inventari de bens immobles del patrimoni Fontdevila-Roure del 16 de gener de 1744, i consta l'Heretat del Prat de Vilanova de la Muga, com a patrimoni de la casa Fontdevila. Bens que s'incorporen al patrimoni de la famí­lia de Caramany, pel casament entre l'hereu Antoni de Caremany i la pubilla Narcisa Fontdevila i Roure.
La fórmula d'arrendament d'aquest mas era al terç de la collita
(Arxiu Històric de Girona. J.A. Pica, Notari de la Bisbal, 1016/1744)

A l'inventari post-mortem dels bens de Salvador de Caramany pres per Josep Francesc de Caramany, amb intervenció del notari de Girona Bonaventura Bou, el dia 1 de maig de 1791 (document guardat a l'Arxiu Caramany), hi consta L'Heretat del Prat de Vilanova de la Muga.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )