Portal Gironí d'Història i Genealogia

Terminologia

Serf

Vist: 1046

Serf, del llatí servus, és una persona que serveix a un noble. El noble tenia la potestat de decidir sobre la persona i els seus béns, i els drets de servitud es podien traspassar entre nobles. La diferència amb un esclau és que el serf és una persona lliure i no pot ser venut separadament de la terra. No s’ha de confondre amb el terme “vassall”.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)