Annexa a l'article "El Mas Requesens de Salitja" de Ricard Teixidor.

Mapa interactiu del capbreu de 1686 atorgat per Pere Requesens, el seu fill i els seus pares, del Mas Requesens de Salitja, a favor del monestir de Sant Daniel

Portalgironí

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)