Història familiar

En el camp de la micro-història, els treballs d’investigació sobre la història en l’àmbit familiar, són un element de salvaguarda de la memòria a un nivell que poques vegades és objectiu per la historiografia convencional. Sovint, per part del món acadèmic, és tendeix a menystenir l’esforç que realitzen les persones que investiguen en aquest àmbit, més mogudes per un interès sentimental i d’oci que per un objectiu de coneixement històric més ampli. Segurament aquests voluntaris de la història, per una pura qüestió de formació bàsica i pel fet de treballar sols, poden pecar a vegades de cert rigor científic o estructural, però no per això s’ha de deixar de posar en valor el resultat del seu esforç i dedicació. No en va són els mateixos historiadors acadèmics que els acaben citant en els seus treballs i publicacions, com un element més de la història comparada.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)