Portal Gironí d'Història i Genealogia

Un llibre cataloga 778 eines prehistòriques

Vist: 2062

Pere Canton publica "La prehistòria al Pla de Salt", on també explica els assentaments neolítics del terme municipal.

La prehistòria al Pla de SaltÉs Pere Canton qui parla: "Feia anys que cercàvem els rastres antròpics deixats per les comunitats prehistòriques, i per fi una tarda freda i plujosa de la tardor de l'any 2003 vàrem trobar les primeres evidències, una paleocupació. El lloc de la descoberta fou on ara s'aixeca el centre comercial Espai Gironès, a tocar de l'anomenat Camí dels Carlins, un antic vial de ferradura i més tard convertit en carretera local que mena cap a Vilablareix, la zona és a prop de l'antic recorregut de la riera Maçana. Immediatament ens adonàrem que el jaciment era important, res a veure amb un bivac ocasional. Era una ocupació continuada en el temps; un campament de base. Les terres remogudes en l'activitat constructiva deixaren al descobert gran quantitat d'elements lítics tallats per l'home, arrencats del nivell arqueològic; uns materials als quals va ser possible atribuir una cronologia (...) En conseqüència, es podia atribuir sense dubtes a un període de temps comprès entre 350.000 i 300.000 anys abans d'ara, en el Paleolític inferior, dins la cultura Axeliana (...) instruments realitzats per l'Homo heidelbergensis, ancestres dels Neandertals"

Aficionat a la història i l'arqueologia, el comptable saltenc Pere Canton, observador delicat, va descobrir ara fa deu anys que les obres de construcció del complex comercial Espai Gironès de Salt estaven posant al descobert nombrosos testimonis d'una ocupació humana de més de 300.000 anys d'antiguitat. Pràcticament sol, sense suport institucional, a base de força de voluntat, Pere Canton va recuperar de les runes un total de 778 eines de pedra, ascles, "choppers", puntes, ganivets i rascadores destinats a canviar la història del municipi tal com havia estat escrita fins aleshores. Efectivament, si es pensava que Salt era un poble d'orígens medievals -el topònim apareix per primera vegada esmentat l'any 823 dC. en un pergamí-, ara sabem que l'activitat humana hi era des dels temps que els caçadors-recol·lectors del paleolític s'hi van establir, ara fa entre 300.000 i 350.000 anys.

Pere Canton revisa i posa al dia la seva descoberta al llibre La prehistòria al Pla de Salt, una edició de l'Associació Arqueològica de Girona, entitat de la qual és secretari. El volum inclou la catalogació de les 778 eines de pedra trobades a les runes generades durant la construcció de l'Espai Gironès.

Amb els materials localtizats es va fer una exposició la primavera de l'any 2006 al Museu de l'Aigua, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Salt i l'Associació Arqueològica de Girona. L'exposició es va complementar amb uns tallers didàctics, molt concorreguts.

Però aquest enclavament de gran riquesa ecològica i estratègica que avui és el bulliciós Salt va tenir també altres ocupacions en l'antiguitat, quan era una plana fèrtil i tranquil·la. En aquest sentit, Pere Canton afirma: "Si els caçadors-recol·lectors del paleolític es van situar prop d'un corrent d'aigua com la Maçana, l'home modern, els atricultors i ramadres, van seleccionar, centenars de milers d'anys més tard, un espai proper en direcció sud-est". Es refereix Canton a uns 5.000 anys enrere. "Aquesta vegada es tractava dels portadors de la cultura del Neolític final - Calcolític. Aquests van escollir un altre assentamnt del Pla de Salt, situat entre la Maçana i el torrent Marrocs. Les restes lítiques de sílex, d'origen forani, així com les destrals de pedra polida i algun fragment ceràmic confirmen aquest fet".

El llibre La Prehistòria de Salt para atenció i estudia aquest dos períodes, entre altres, de la cultura humana al municipi.

Publicada al "Diari de Girona" el 12 de desembre de 2011. Girona, Daniel Bonaventura

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)